Środowisko naturalne

Podziel się z nami tym niezwykłym przeżyciem chroniąc bezbronną przyrodę!

Plaża Rethymno co roku przyjmuje żółwie morskie Caretta – Caretta, które składają w gniazdach swe jaja. Uczestnictwo w uwolnieniu rannego żółwia morskiego lub inkubacja jaj czy widok małych żółwików w ich pierwszej podróży do oceanu, to chwile, o których trudno jest zapomnieć. Wykopywanie gniazd co roku ma miejsce na jesieni w celu kontroli każdego gniazda, a jeśli ktoś będzie miał na tyle szczęścia może zobaczyć małego żółwia Caretta – Caretta wychodzącego i udającego się w stronę morza.
ARCHELON to organizacja non-profit, która zajmuje się ochroną greckich plaży, na których znajduje swe schronienie żółw morski Caretta – Caretta. Podczas okresu lęgowego (od maja do sierpnia) w porze nocnej gniazda są chronione. ARCHELON jest odpowiedzialna nie tylko za ochronę żółwi i ich miejsca lęgowe, ale i za uwrażliwienie w związku z ich skomplikowaną sytuacją. Współpracująca z lokalną społecznością jak również i ze zwiedzającymi stara się zabezpieczyć przyszłość morskiego żółwia na tej planecie. Zwolennikiem tej próby jest Gmina Rethymno i liczna grupa wolontariuszy. Ponadto, ARCHELON dąży do promowania potencjalnie wzajemnie korzystnych relacji pomiędzy turystyką na Krecie a żółwiami morskimi. Przyjedź do Rethymno i przeżyj jedno z największych cudów natury! W celu znalezienia informacji o tegorocznym programie odwiedź strony: www.archelon.gr or www.rethymno.gr

Morski świat

Greckie morza obfitują w gatunki dużych ssaków, które napotykano w starożytności i nadal spotykamy świadectwo ich istnienia w wielu starożytnych tekstach oraz na dekoracji waz i freskach. Znaczący jest silny związek Kreteńczyków z delfinami, który przedstawiany był od lat minojskich poprzez malowidła z delfinami, które zostały znalezione w sali Królowej w Knossos.
Morski świat Morza Śródziemnego zamieszkują liczne stada ryb pelagicznych, morskich ssaków, dużych drapieżników i rekinów. Oprócz słynnej Śródziemnomorskiej foki, która jest zagrożona wyginięciem i która żyje niemal przy całym wybrzeżach kraju, w głębinach występują także wieloryby, kaszaloty, delfiny i morświny. Zwierzęta te albo są stałymi mieszkańcami Morza Śródziemnego albo pojawiają się okresowo. Szczególnie u wybrzeży Południowej Krety, w pobliżu Greckiego Rowu występuje większość z nich.
Dno Morza Śródziemnego posiada dużą różnorodność, gdyż jest podzielone przez skaliste rafy, bogate w kształty i kolory, podczas gdy miejsca lęgowe przybrzeżnych terenów należą do najbardziej produktywnych ekosystemów na świecie. To tu można natrafić na skaliste dno morskie ale i miękkie z błota, piasku bądź żwiru, obszary z morskimi roślinami, które są podobne do podwodnych łąk, a także wiele różnych kryjówek, jaskiń i wystające części skalne. Kadr uzupełnia niewyczerpana paleta barw różnych gatunków ryb, które posiadają zaskakują działaniem adaptacyjnym (kamuflaż). Ryby papugi (Skaros), korysy, ukwiały, skorupiaki, szkarłupnie to kilka z gatunków, które spotykamy.
Utworzenie Kanału Sueskiego, który łączy Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym doprowadziło do bezprecedensowej reorganizacji biogeograficznej w basenie Morza Śródziemnego. Od momentu powstania, różne gatunki tropikalne, które zaczęły przemierzać kanał i prowadzone przez prądy morskie zaczęły pojawiać się w Morzu Śródziemnym. Stopniowo, niektóre z nich zasiedliły się i stały się jego stałymi mieszkańcami. Te wędrowne gatunki nazywane są „Lesepsiana” na cześć twórcy kanału - Ferdynanda de Lesseps.

Flora

Rethymno, jak i cała Kreta posiada zaskakującą różnorodność flory, który łączy się bezpośrednio z klimatem i geomorfologią tego miejsca. Na niższych wysokościach dominują winnice, gaje oliwne i pomarańczowe. Ze zwiększającą się wysokością występują głównie niska roślinność aromatycznych i endemicznych roślin i kwiatów, niektóre z nich są zagrożone wyginięciem.
Systemy leśne, które są dość rzadkie, rozwijają się głównie w partiach górskich, a dokładniej na południowym zboczu Dikti, Psiloritis, Asterousion ale i gór Lefka Ori. Tam natrafić można na lasy „Sosny kalabryjskiej”, dębów skalnych (Cuercus Ilex), a w wielu miejscach spotykamy i lasy dębu zwyczajnego (Cuercus makrolepis) jak również i małe ekosystemy palm Phoenix Τheophrastis (Jezioro Preveli).

Na Krecie zostało do tej pory spisanych około 2000 gatunków roślin z czego 160 zostało scharakteryzowanych jako endemiczne. Co roku rzadkie gatunki roślin „prowokują” botaników na całej planecie, by je zbadali. Między nimi imponują endemiczne orchidee, podczas gdy wyjątkowe krajobrazy z różnego rodzaju endemicznymi gatunkami tulipanów tworzą się na Lefka Ori, Dikti, na półwyspie Gramvousa oraz w małym raju botanicznym Gious Kampos w Rethymno. Najlepszym okresem, by go poznać jest okres rozkwitu, czyli wiosna.

Również wszędzie w górach, na polach uprawnych i terenach przybrzeżnych rosną aromatyczne rośliny i zioła. Wystarczająca ich ilość to gatunki endemiczne i znane od starożytności ze swych leczniczych właściwości.

Na wybrzeżach kwitną Pankracjum nadmorskie (Pancratium Maritmum) i Tamaryszek (Tamarix Cretica) z powodu zasolenia i wilgotności. W górach dominują aromatyczne krzewy i dzikie kwiaty jak np. oleander (Nerium Oleander), niepokalanek pospolity (Vitex agnus-castus), rumianek (Chamomilla recutita), mięta zielona (Mentha Spicata), mirt (Myrtus communis) i mak polny (Papavis rhoeas). Na terenach pagórkowatych spotykamy dęby skalne (Quercus coccifera), tymianek (Thymus capitatus), chruścina jagodna (Arbutus unedo), szczodrzenica sitowata (Spartium junceum), styrak lekarski (Styrax officinalis), i dzikie kwiaty jak cyklamen kreteński (Cyclamen creticum), irys (Iris unguicularis), drakunkulus zwyczajny (Dranculus vulgaris), Gladiolis italicus, szafirek miękkolistny (Muscari commosum). W górach występuje także klon wieczniezielony (Acer semprevirens), fiołki (Erysimum creticum), krokusy (Crocus Oreocreticus) i arum (Arum idaeum).

 

Fauna

Na Krecie, z powodu różnorodności krajobrazu i morfologii gleby spotykamy również endemiczne gatunki fauny. Jako wyspa odizolowana od reszty obszarów kontynentalnych Europy, Azji i Afryki, jej fauna kształtuje silną różnorodność genetyczną, kryjąc przy tym wiele tajemnic dotyczących ewolucji gatunków.
Największe zbiorowisko endemicznych gatunków napotykamy w pasmach górskich i wąwozach, gdzie dominują idealne warunki klimatyczne, a ludzka obecność jest ograniczona. Na wyspie nie istnieją zwierzęta, które mogłyby wyrządzić człowiekowi krzywdę, fakt który przodkowie Kreteńczyków przypisywali jednej z prac Herkulesa na cześć narodzin Zeusa, który uchronił go przed Kronosem.

Na Krecie spotyka się gatunki ze wszystkich grup (ssaki, gryzonie, płazy, gady, bezkręgowce i kręgowce), podczas gdy na całej Krecie nie istnieją mięsożerne ssaki z jedynym wyjątkiem Kreteńskiego dzikiego kota (Felis Silvestris cretensis), który żyje w okolicach góry Psiloritis.Jaskinie stanowią również wyjątkowo wrażliwe ekosystemy, w których występuje - oprócz bezkręgowców, wiele grup kręgowców z najważniejszym przedstawicielem Rękoskrzydłych – nietoperzem.
Tereny górskie wyspy i wąwozy wzbudzają szczególne zainteresowanie ornitologiczne z powodu różnych gatunków ptactwa głównie drapieżnych, które rozmnażają się na ich powierzchni. Ptactwo na Krecie uznawane jest za najbogatsze w Europie, gdyż występuje ich tu ponad 350 gatunków. W górach kreteńskich obserwuje się największą wyspiarską populację sępów na świecie, podczas gdy razem z Korsyką są miejscem ostatnich par orłosępów bałkańskich.
Wzdłuż wyspy istnieją istotne obszary dla ptaków drapieżnych, gdyż właśnie tam się rozmnażają. Wspomnimy m.in.: orłosępy (Gypaetus barbatus), sępy płowe (Gyps fulvus), orły przednie (Aquila chrysaetos), orły południowe (Hieraaetus fasciatus), sokoły pustułeczki (Falco naumanni), sokoły wędrowne (Falco peregrinus) i sokoły skalne (Falco eleonorae). Rozmnaża się również kuropatwa skalna (Alectoris chukar) i wrończyk (Pyrrhocorax pyrrhocorax).We wschodniej Krecie można spotkać myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo) jak również największe na świecie skupisko sokołów skalnych (Falco de Eleonorae).

Kreta, jako wyspa znajdująca się na skrzyżowaniu trzech lądów, gości oprócz stałych gatunków, tysiące wędrownych ptaków, które zlatują na odpoczynek na mokradła wyspy. Właśnie z tego powodu obserwacja ptaków na Krecie jest jedną z najczęstszych zajęć na wyspie.